Home   Nieuws   De kruisweg statie jezus troost de wenende vrouwen

De Kruisweg, 8ste Statie: Jezus troost de wenende vrouwen.

De Kruisweg, 8ste Statie: Jezus troost de wenende vrouwen.

 

12. 8ste statie Jezus troost de wenende vrouwen

 

 

 

Vraag je bij een conflict af: Waar gaat het om?

 

 

 

Nu volgde hem een grote menigte vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus nu keerde zich naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem ween niet over mij, maar ween over jezelf en over je kinderen: want zie, er komen dagen waarop ze zullen zeggen: Zalig de onvruchtbaren en de lichamen die niet hebben gebaard en de borsten die niet hebben gevoed. Dan zullen ze beginnen te zeggen aan de bergen: Val op ons, en aan de heuvels: Bedek ons (Hosea 10,8); want als men met het groene hout deze dingen doet, wat zal er dan met het dorre gebeuren?’. Bij sommige kruiswegstaties staat: Jezus vermaant de wenende vrouwen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Jezus de vermelde tekst van Mattheüs heeft uitgesproken. Toch wil de evangelist hier iets mee zeggen. Het verkeerde belangrijk vinden dát is de boodschap. In zoverre mag je zeggen dat Jezus de vrouwen vermanend toespreekt. Voor ons schuilt er de les in dat we ons in een conflict moeten afvragen: waar gaat het om? Door een conflict kan ik bewuster leren leven. Wat vind ik het belangrijkste in mijn leven?

 

 

 

Wil ik mijn leven in dienst van God en de mensen stellen? Dan zal ik inzien dat een conflict een signaal kan zijn dat ik naar een andere plaats moet gaan. Een andere werkkring.

 

Bij een scheiding kan ik me bewust worden dat ik mijn geestelijk leven in onze relatie minder heb aangesproken dan bij me hoort. En zo kunnen ook wij ons laten vermanen:

 

Zoek het goede en verlang te zien wat je levensopdracht is.

 

 

Vraag je bij een conflict af: Waar gaat het om?

 

 

terug naar boven