Home   Nieuws   Meditatieavonden maastricht meditatiedag januari

Meditatieavonden Maastricht / Meditatiedag 26 januari

Datum van lezing: 22-01-2019

Meditatieavonden Maastricht / Meditatiedag 26 januari

Programma meditatie avonden in Maastricht

Waar: Envida Zorgcentrum Koepelhof Koepelstraat 84 Maastricht

Wanneer: Dinsdag 8 januari van 19.15 uur tot 20.30 uur koffie van 20.30 uur tot 21.00 uur

Programma: Stap 1 dag 8 blz. 15

Stap 2a thema van de maand januari blz. 29. De zes affirmaties worden doorgenomen.

Stap 4a dag 7 blz. 43

Karma uitleg hierover blz. 26 We kunnen leren zien hoe uitgezonden energie weer naar ons toe komt.

We benoemen ook het verschil tussen veronderstellingen en feiten. Zonder dat we het in de gaten hebben, zien we veronderstellingen soms voor feiten aan. Zeker wanneer veronderstellingen een negatieve contonatie hebben, belemmeren ze de communicatie. Alleen al het bewust worden van onze veronderstellingen en die voor feiten aanzien, opent nieuwe wegen in de communicatie.

Stap 6a dag 8 blz. 94 Deze tekst wordt gelezen.

Korte evaluatie

Afsluiten met hertaling Onze Vader blz. 186

 

Dinsdag 15 januari van 19.15 uur tot 20.30 uur koffie van 20.30 uur tot 21.00 uur

Programma Stap 1 dag 15 blz. 15

Stap 3a kracht van de maand van de maand januari blz. 33. De zes affirmaties worden doorgenomen.

Stap 4a dag 15 blz. 51 We staan stil de bij de vier inzichten en wegen hun gewicht in de communicatie. We sluiten aan bij de vorige bijeenkomst door te beseffen dat onze waarneming bepalend is voor het in praktijk brengen van de vier inzichten.

Stap 6a dag 15 blz. 108 deze tekst wordt gelezen.

Korte evaluatie

Afsluiten met hertaling Onze Vader blz. 186

 

Dinsdag 22 januari van 19.15 uur tot 20.30 uur koffie van 20.30 uur tot 21.00 uur

Programma

Stap 1 dag 22 blz. 16

Stap 2 blz. blz. 18

Stap 3 blz. 19

Stap 4a dag 22 blz. 58 We staan stil de bij het verschijnsel dat we vaak onbewust vanuit een negatieve context naar ons zelf en/of naar anderen kijken. Door ons dit bewust te worden kiezen we opnieuw ons standpunt bepalen.

Stap 5 dag 22 blz. 23

Stap 6a dag 22 blz. 119 deze tekst wordt gelezen.

Korte evaluatie

Afsluiten met hertaling Onze Vader blz. 186

 

 

Programma meditatie dag zaterdag 26 januari 2019 Alleen bezoekers van de meditatie avonden in Maastricht en Deurne kunnen hieraan deelnemen.

Waar: wordt nog bekend gemaakt.

Programma : Een gebod is gestolde bezorgdheid. Blz. 138 en blz. 139.

Tijd: van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Doelstelling: de deelnemer intens te laten ervaren wat het verschil is tussen 1. Een gebod of verbod dat we van buitenaf te moeten accepteren als een dwingende eis zonder te weten door welke bezorgdheid dit gebod of verbod is ingegeven. 2. In te zien en te doorvoelen dat een goed gebod en een verbod ingegeven is door bezorgdheid om trouw te zijn aan onze levensopdracht. 3. Hoe kunnen we bezorgdheid als uitgangspunt achterhalen? Voorbereiding: De deelnemer wordt gevraag thuis 3x tien minuten om het woord ‘’gebod’’ en het woord ‘’verbod’’ te schrijven wat er boven komt aan gedachten er over. Door deze opdracht is er bij de deelnemer een proces opgang gekomen om deze twee begrippen te verdiepen.

Programma in de morgen van 9.30 uur tot 12.45 uur van 9.30 uur tot 10.30 uur + de stappen 1-2-3. blz. 17. Blz. blz. 18 en blz. 19 + De tekst van blz.138 van hoofdstuk 3, wordt punt 1 t/m 3 punt voor punt gelezen. + Daarnaast wordt gevraagd het betreffende punt met eigen woorden na te zeggen. + In hoeverre ervaar je in je eigen leven de weg te zijn opgegaan wat in dit punt benoemd wordt.

10.30- 10.50 uur pauze koffie tijd . 10.50 -11.30 uur + De tekst van blz.138 van hoofdstuk 3, wordt punt 4 t/m 6 punt voor punt gelezen. + Daarnaast wordt gevraagd het betreffende punt met eigen woorden na te zeggen. * In hoeverre ervaar je in je eigen leven de weg zijn opgegaan wat in dit punt benoemd wordt.

11.30 -12.00 uur pauze en onder andere koffietijd

12.00- 12.45 uur + De tekst van blz.138 van hoofdstuk 3, wordt punt 7 t/m 10. gelezen. Daarnaast wordt gevraagd het betreffende punten met eigen woorden na te zeggen. In hoeverre ervaar je in je eigen leven de weg zijn opgegaan waarvan dit punt een gevolg is,

Lunchtijd 12.45 tot 14.00 uur Na de lunch kan er een wandeling worden gemaakt

Programma in de middag van 14.00 uur tot 17.00 uur van 14.00 uur tot 15.15 uur We gaan na wat ons onderzoek voor de te onderscheiden vier intelligenties betekent . We gebruiken de tekst van blz. 37 en blz. 161 t/m 165 van 15.15 uur tot 15.40 uur koffie pauze. 15.40 uur tot 16.40 uur Daarna bestuderen we ons onderwerp via beeld materiaal 16.40 tot 17.00 uur Evaluatie

Aanmelden tijdens de meditatie avonden. De kosten zijn 45 Euro inclusief de lunch en koffie.

terug naar boven