Home   Dagprogramma   15   Stap 5

Geloof is een kracht in mij.

Dag
15
Stap
5
Naar stap
6
Geloof is een kracht in mij.

Woordverkenning

Bij velen is het woord ‘geloven’ dusdanig verbonden met godsdienst dat zij het bij voorbaat al afwijzen. Op deze wijze komt de algemene betekenis ervan nauwelijks nog aan bod.

Eerst vernauwen we een begrip dusdanig dat we het (in deze verengde vorm) afwijzen. Daarmee doen we absoluut geen recht aan de ware betekenis ervan. Geloven betekent: 

  1. Vertrouwen hebben in het leven.
  2. Hoge (al dan niet bereikbare) idealen hebben.
  3. Het alledaagse overstijgen.
  4. Vol verwondering in het leven staan.

Opdracht:     Welk van deze vier omschrijvingen spreekt jou het meest aan? 

Praktische vertaling

  • Wie gelooft,  laat zich beïnvloeden door een bepaald idee of overtuiging.
  • Geloven volgens een bepaalde religie betekent vaak: streven naar een ideaal dat op zich onbereikbaar is (wereldvrede), maar wel kan helpen om alert te blijven voor datgene waar je naar streeft (vrede brengen in je naaste omgeving wanneer hier wrijving of een grimmige sfeer ontstaat).
  • Wie ergens in gelooft, laat het idee los dat overal altijd verklaringen voor nodig zijn maar vertrouwt op wat hij diep van binnen voelt. 

Opdracht:     Probeer na te gaan hoe de praktische vertaling van geloven er voor jou persoonlijk uitziet.
Hoe komt dit in je leven tot uiting?

Vruchten van geloof

  • Wie gelooft, vertrouwt op het leven.
  • Wie gelooft dat hij het goede doet, zal zich door niets laten weerhouden.
  • Wie gelooft, geeft zo zin de activiteiten die hij onderneemt of de ideeën die hij heeft. 

Opdracht:     Zou jij jezelf bestempelen als een gelovig iemand?
Kun je jezelf in bovenstaande ‘vruchten van geloof’ herkennen?  

Leren geloven is wezenlijker dan het geloof leren.   

Nico ter Linden 

Naar stap
6

Deel het nu met vrienden zodat zij ook de dag goed kunnen beginnen!


Wil je een kracht teruglezen?
Mei
Meer weten?
Blijf in je kracht Geschreven door Jan Schafraad Bestellen
Het grote deugdenboek Het boek van Kavelin Popov is bij uitstek geschikt voor gezinnen. Bestellen
terug naar boven