Home   Waarom

Is de Geest als Gids geschikt voor mij?

Als je door je leeftijd of persoonlijke ontwikkeling er aan toe bent een stap te maken in je persoonlijke ontwikkeling, dan zit je hier goed. Opnieuw nadenken over de zin van je leven. De drie stellingen doordenken geeft je een vliegende start naar bewustwording. Je merkt vanzelf of je er aan toe bent, je af te vragen wat de taak van godsdiensten eigenlijk is, hoe je bij de kern van je bestaan kunt komen en wat het betekent de vier intelligenties te bestuderen. Natuurlijk doordenken we ook de kernwaarden van het christendom.

De 3 stellingen

Stelling één
Godsdienst is als een taal
Als je tot je laat doordringen dat een godsdienst als een taal is die mensen helpt, te kunnen communiceren met anderen en door de geleerde begrippen in staat is in contact te komen met de diepte in ons zelf, zal een kleine woordwisseling je ogen openen. Zet in de volgende zinnen in plaats van taal, het woord godsdienst. Moedertaal, vreemde taal, een tweede taal, de ene taal is niet beter dan de ander.
“Sta vol vertrouwen in het leven, handel vanuit je kracht en behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.”
Stelling twee
Kernopdracht voor ons mensen is: Blijf in je kracht
De godsdiensten hebben deze kernopdracht als taakgebied. De moderne wereld geeft ons de kans naar de kern van verschillende godsdiensten te kijken en hen alleen te beoordelen of ze hun taak: de mens te helpen in zijn kracht te blijven, waarmaken. Barmhartigheid en liefde zijn de enige criteria waaraan we de godsdiensten op mogen beoordelen.
Stelling drie
Het christendom bevat richtlijnen voor een geestelijke groei.
Zij is schijnbaar uit de gratie in de geseculariseerde westerse wereld, maar deze zelfde wereld blijft de kernwaarden ervan via nieuwe wegen promoten. Om het met een beeld te zeggen: Melk is uit, pudding is in. ( En pudding bestaat voor het grootste gedeelte uit melk.) De Joods-christelijke cultuur is onbetwist onze bodem. We kunnen oog krijgen dat vele initiatieven om mensen te helpen evenwichtig te leven, te herleiden zijn tot onze Joods-Christelijke wortels.

De 4 intelligenties

Het inzicht dat we 4 intelligenties hebben, helpt ons om bewuster te leven en de 4 intelligenties de ruimte te geven die ze verdienen.

1
F.Q. 1: Lichaam

We kunnen als (volwassen) mensen aandacht geven aan onze lichamelijke intelligentie en haar tekenen leren verstaan. Er zijn factoren waar we weinig aan kunnen doen. Er zijn ook factoren waar we wel degelijk invloed op kunnen uitoefenen. Gezond eten en drinken, genoeg bewegen, voldoende nachtrust.

Beseffen dat bepaalde genotsmiddelen nadelig zijn voor onze gezondheid bij veelvuldig gebruik zoals roken, drank en drugs.

Een ander belangrijk facet is of we ontspannen zijn. Een goede manier om ons te ontspannen is op onze ademhaling te letten en een krachtige gedachte in werking te stellen.

Kernboodschap Ik luister naar mijn lichaam om haar vraag te verstaan; Ik ben ontspannen.

Opdracht
  1. Het ademt rustig, (herhalen)
  2. Mijn hartslag is rustig en gelijkmatig, (herhalen)
  3. Voorhoofd is aangenaam koel (herhalen)
Volgende
2
E.Q. 2: Emotioneel

Hoe voel ik me? Door mij deze vraag te stellen word ik me bewust hoe ik me voel en hoe deze gevoelens mij beïnvloeden. Als ik hier aandacht aan geef, krijgt dit de ruimte die ze verdient.

Gevoelens die ons handelen flink kunnen bepalen zijn je onvoldoende gehoord, gezien en gewaardeerd te voelen. Boks hier maar eens tegen op. Toch kan dit wel.

Als iemand je kwetst, je ellende bezorgt of je iets probeert te laten doen wat jij verkeerd vindt, bescherm dan jezelf. Sta zo in je kracht, dat anderen je niet kunnen kwetsen of op een negatieve manier kunnen beïnvloeden.

Neem de verantwoordelijkheid voor hoe jij je voelt. Luister naar je gevoelens maar laat ze niet (alleen) bepalen wat je doet. Besef dat jij verantwoordelijk bent voor hoe je je voelt. Niet de ander mag dit bepalen.

Gééf waardering, gééf aandacht, gééf aan dat jij de ander zíet. Laat negatieve gevoelens los. Stel daarom een sterke gedachte in werking door onderstaande oefening.

Voor wie zich verder wil verdiepen in de ontwikkeling van de emotionele intelligentie is het boek Emotionele intelligentie van Daniel Coleman een aanrader

Kernboodschap Ik luister naar mijn gevoel en maak niemand zo machtig dat ik me niet goed voel. (herhalen)

Ik ben evenwichtig

Volgende
3
I.Q. 3: Verstand

We staan er niet zo gauw bij stil dat de gedachten en meningen die we in ons leven hebben opgeslagen, een aparte energiebron kan zijn waar we ons niet van bewust zijn. Hoeveel meningen hebben we niet ongemerkt overgenomen van de omgeving. Op zich is dit prima maar tijdens ons leven kunnen meningen van vroeger net als kleding van vroeger, gaan knellen. Door ons hier bewust van te zijn zullen we opnieuw onze mening willen vormen wanneer de tijden veranderen. We kunnen ook ontdekken hoeveel kracht we een ander toekennen. Bij negativiteit ervaren we de ander krachtiger dan onszelf en vinden we dat ons onrecht wordt aangedaan. Wanneer we beseffen nu een proefwerk te moeten maken, nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor ons handelen en denken op ons.

Met toewijding kunnen we iedere negatieve kracht overwinnen. We ervaren dan opnieuw een neutrale afweging te kunnen maken van de huidige situatie. De ander behoeft niet te veranderen.

Ik moet een krachtig antwoord vinden door onbevooroordeeld naar de situatie te kijken en een krachtige gedachte in werking stellen. Daarom onderstaande oefening.

Kernboodschap Ik luister naar mijn verstand en maak de opdracht die in de situatie verscholen ligt. (herhalen)
Ik ben onbevangen

Volgende
4
S.Q. 4: Spiritualiteit

We zijn allen voorbestemd het spirituele zelf ooit te ontdekken. Eben Alexander in zijn boek: Na dit Leven.

Er komt een moment in ons leven dat we ervaren dat we behalve ons lichaam, ons verstand en gevoel nog een “weten” hebben. Een dieper weten. In katholieke taal: De H. Geest vragen ons te helpen.

Ook buiten de godsdiensten maken psychologen ons attent op dit vermogen. Dit is een dieper denken. Dirk de Wachter laat ons zien (blz. 129) wat het betekent dat dit besef door onze huidige maatschappij zo verwaarloosd wordt. Op blz. 156 laten we zien dat onze maatschappij aan deze intelligentie geen aandacht schenkt. Daarom vind je hieronder adviezen die ons aan het denken zetten om ons verlangen naar dit diepere denken te verstevigen. Ontdek welke zin je wel of niet aanspreekt, maar besef wel dat alle zinnen over hetzelfde vermogen gaan.

Kernboodschap Ik luister naar mijn geest en laat me door niets weerhouden om goed te zijn. (herhalen)

Ik ben vol overgave

Belangrijke punten
  1. Ga elke dag de weg van het ego naar het hoger zelf.
  2. Ontdek je zelfbewustzijn, en verruimd bewustzijn.
  3. Realiseer innerlijke eenheid.
  4. Ga het pad van God op.

De 10 Geboden, of de 10 inzichten?

Wanneer je werkelijk beseft dat geboden inzichten zijn vanuit een diepe bezorgdheid, zullen we hier anders mee omgaan.

1
Je zult van wijsheid houden met heel je hart, verstand en ziel. Je zult niet langer afhankelijk zijn van menselijke liefde, succes, geld, macht of enig symbool ervan. Je zult deze dingen terzijde schuiven, niet omdat ze niet goed of onwaardig zijn, maar omdat je er aan bent ontgroeid.
2
Je zult weten dat je het pad van de wijsheid bent ingeslagen wanneer je ervaart dat je alleen verlangt naar geestelijk inzicht en kracht. Het lukt je niet meer naar niet wezenlijke zaken te verlangen
3
Van binnenuit voel je de behoefte om een dag in de week extra te wijden aan de groei van je geestelijk leven. Het lukt je niet meer, helemaal op te gaan in de materiele wereld. Je zult zelfs op den duur de behoefte voelen om iedere dag aandacht aan je geestelijk leven te besteden.
4
Van binnenuit zul je respect en eerbied voelen voor je ouders en de omgeving waarin je leeft.
5
Van binnenuit zul je nooit iemand zonder bijzondere reden doden. Je voelt diep van binnen dat het leven van een ander heilig is. Dit besef zal er zelfs toe leiden dat je iedereen met eerbied en respect benadert.
6
Je zult merken dat je van binnenuit de liefde niet zult ontheiligen. Wanneer je fundamentele liefde hebt gevonden wordt dit zichtbaar in hoe je met liefhebben omgaat.
7
Je zult merken dat je diep beseft niet te mogen stelen en anderen niet te mogen schaden omwille van materieel gewin.
8
Je zult het gewoon vinden de waarheid te spreken. En niet iets zeggen wat niet waar is.
9
Je zult van binnenuit beseffen dat je de partner van een ander niet mag begeren.
10
Je zult zo tevreden in het leven staan dat je geen behoefte hebt te begeren wat een ander toebehoort..

Als je merkt dat je bovenstaande opvattingen zo ervaart, weet dan, dat je het
pad van de wijsheid bent opgegaan. Want ik beloof je dat niemand die verlangt
om uit te groeien tot een geestelijk volwassen iemand, deze dingen nog langer
zal doen. Dit zijn jouw vrijheden, niet je beperkingen.

Dit zijn mijn beloftes, niet Mijn geboden. Vrij naar Neale Walsch Boek 1 blz. 97 t/m 99.

terug naar boven