Verantwoording van Jan Schafraad

Het laten vervaardigen van deze site op 78 jarige leeftijd, is te verklaren uit de grote dankbaarheid voor de inzichten die ik tijdens de vier te onderscheiden periodes van mijn leven heb mogen ervaren.

Voordat ik in 1996 priester werd gewijd had ik in drie periodes van zeven jaar, vier verschillende invalshoeken van in het leven staan, diep mogen ervaren.
*Het contemplatieve leven van een kloosterling.
*Het meeleven met anderen als maatschappelijk werker.
*Het doorleven van emoties en diepe ervaringen als trainer.
*Het ontwerpen van structuren om doelstellingen te bereiken als directeur.
Het priesterschap versterkt al deze vier inzichten en verbindt ze met elkaar.

Het is een geschenk te mogen ervaren dat, wie werkelijk vrij is, zich door niets laat weerhouden om goed te zijn en als ik in mijn kracht blijf, ik niemand zo machtig maak dat ik me niet goed voel.

Van harte hoop ik dat velen door het bezoeken van deze site, in hun kracht mogen blijven.

Iedere situatie is een proefwerk. Deze zin als een levenswet te zien, boort krachten aan om de opdrachten van het leven aan te kunnen. Dát wens ik u toe.

Geniet van de teksten van de site en blijf daardoor in je kracht.

Jan Schafraad

terug naar boven