Home   Dagprogramma   Dag 01   Stap 4

Ik wil luisteren naar een ander.

Dag
01
Stap
4
Naar stap
5
Ik wil luisteren naar een ander.

In de maand november nemen we de vaardigheid van het luisteren onder de loep. Veel mensen zullen denken: "Dat kan ik toch allang?" maar wie erop gaat letten, zal steeds meer gaan merken hoe slecht er in zijn omgeving eigenlijk geluisterd wordt. Ga bij jezelf maar na: val je anderen niet regelmatig in de rede terwijl zij middenin een zin zitten? Hoe vaak komt het voor dat je eigenlijk veel meer met je eigen gedachten bezig bent dan met hetgeen wat iemand je vertelt? 


Rolverdeling 
Wie bij een huisarts vertelt over zijn huidproblemen zal een heel andere reactie krijgen dan wanneer hij hetzelfde verhaal vertelt bij een psycholoog, terwijl familie misschien weer heel anders hierop reageert dan vrienden dit doen. Ga je één van deze 'groepen luisteraars' opsplitsen tussen mannen en vrouwen, dan brengt dit ook weer heel andere reacties met zich mee: de meeste vrouwen zullen ingaan op de gevoelens die de problemen met zich mee kunnen brengen, terwijl mannen veel eerder geneigd zijn om met een oplossing te komen.

Veel mensen reageren in hun dagelijks leven ook vanuit de rol die zij zichzelf als het ware opgelegd hebben. Wie veel kennis heeft van dermatologie zal veel eerder geneigd zijn om met zalfjes te komen omdat hij zichzelf als een deskundige op dit gebied beschouwt, terwijl een gevoelsmens misschien heel diep gaat graven en probeert de onderliggende emoties boven tafel te krijgen.

Jouw zelfbeeld bepaalt hoe je jezelf in gesprekken opstelt. Wil je daadwerkelijk kunnen luisteren naar anderen dan is het belangrijk om je eigen ego zoveel mogelijk los te laten. Door je zo neutraal mogelijk op te stellen, kun je de ander met open vizier tegemoet treden. De ruimte die overblijft doordat het gesprek niet vertroebeld wordt door jouw ideeën of opvattingen over hoe je zou moeten reageren, zorgt ervoor dat je daadwerkelijk kunt afstemmen op de ander en zo op dezelfde golflengte komt. 


Goudmijn 
In de zakenwereld wordt grof geld neergelegd voor cursussen die ons leren hoe we beter kunnen communiceren. Niet zo gek: wie zich gehoord voelt, zal eerder geneigd zijn om met een partij in zee te gaan dan wanneer je het idee hebt dat de ander geen idee heeft wat je nu eigenlijk bedoelt. 

Daarnaast is het van essentieel belang om in te kunnen spelen op de behoeften van je klant: wat wil hij nu eigenlijk, hoe kan ik hem het idee geven dat hij prettig behandeld wordt waardoor hij terug blijft komen?

Hoewel dit principe uiteindelijk puur op winstbejag uit is, kunnen we hier wel van leren.
Het vermogen om goed te luisteren naar een ander is het smeermiddel waarmee we onze contacten goed kunnen onderhouden. Hoe kun je nu dichter tot elkaar komen als je eigenlijk niet echt weet wat een ander beweegt, wat er in hem omgaat en wat hem zoal bezighoudt? 


Structuur brengen in je reacties 
Het is de kunst om te ontdekken waar je zwakke punten liggen als het gaat om luisteren. Ben je nogal druk en spring je doorgaans van de hak op de tak, dan helpt het om jezelf te dwingen tot focus. Als je juist terughoudend bent en normaliter amper reageert dan ligt de uitdaging erin dat je niet alleen meedenkt tijdens het gesprek, maar dit ook laat blijken zodat de ander zich gehoord voelt.

De volgende tips kunnen je helpen om ervoor te zorgen dat beide gesprekspartners op dezelfde golflengte zitten:

  • Samenvatten wat er gezegd is.
  • Doorvragen. "Wat bedoel je?/Waarom?/Want?"
  • De keuze voor open vragen of juist gesloten vragen. Een gesloten vraag kan twee antwoorden opleveren (ja of nee). Een open vraag geeft iemand de ruimte om zijn eigen antwoord te formuleren.
  • Belangstelling laten voelen, bijvoorbeeld door dit expliciet uit te spreken.
    De vragen komen dan vanzelf. 

Mensen die veel en onbevangen luisteren, hebben het meest te vertellen.

     Godfried Bomans (1913-1971)

Naar stap
5

Deel het nu met vrienden zodat zij ook de dag goed kunnen beginnen!


Wil je een thema teruglezen?
Mei
Meer weten?
Blijf in je kracht Geschreven door Jan Schafraad Bestellen
Het grote deugdenboek Het boek van Kavelin Popov is bij uitstek geschikt voor gezinnen. Bestellen
terug naar boven