Home   Dagprogramma   Dag 02   Stap 4

Ik wil verdraagzaam zijn.

Dag
02
Stap
4
Naar stap
5
Ik wil verdraagzaam zijn.

Ik wil verdraagzaam zijn.

Ben jij iemand die snel op zijn strepen gaat staan? Of ben je meer het type dat eigenlijk alles wel goedvindt? Voor beiden valt natuurlijk wat te zeggen, maar ze gaan hoe dan ook ten koste van elkaar: is het niet van jou, dan wel van de ander. Het is de kunst om een goed midden te vinden tussen deze twee uitersten.

De slang die verdraagzaam wou zijn

Op een dag kwam de slang bij een monnik, en sprak: "Ik wil verdraagzaam zijn ten opzichte van mensen. Uit pure angst slaan ze me. Ze zijn bang voor me en dat wil ik niet."

"Prima," antwoordde de monnik, "laat maar aan de mensen zien dat je niet gevaarlijk bent door hen niet terug te slaan en geen geweld aan te doen."
Met deze goede raad vertrok de slang.
Na enkele weken kwam hij weer terug met kneuzingen en verwondingen over zijn hele lijf. Hij zei: "Nou, hier ben ik dan. Ik ben ontzettend verdraagzaam geweest. Het resultaat is echter dat ze mij begonnen te slaan en schoppen. De mensen zeiden tegen elkaar: Die slang doet tóch niks terug, sla hem maar."

De monnik keek hem aan: "Oh arme, goedhartige slang. Ik heb toch nooit gezegd dat je niet mocht sissen?"

Sissen versus slaan

Wat de monnik duidelijk maakt, is dat het nooit goed is om letterlijk van je af te bijten maar dat er niets mis mee is om dit figuurlijk te doen. Woorden mogen geen stok vormen om mee te slaan: kwaad met kwaad vergelden, draagt niet bepaald bij aan een betere omgeving. Woorden kunnen wél helpen om duidelijk te maken dat de grens bereikt is.

Verdraagzaamheid betekent niet dat je over je heen moet laten lopen, maar wel dat je rekening houdt met andermans gevoelens en accepteert dat niet iedereen hetzelfde over iets denkt als je zelf doet. Het kan zelfs een hele verrijking zijn als je je ogen opent voor de visie van een ander.

Ruimte geven aan anderen

In de parabel van de slang werd (impliciet) gevraagd om orde en veiligheid, zowel door de mensen als door de slang. Verdraagzaamheid is het vermogen om anderen voldoende ruimte te geven. De één heeft slechts enkele centimeters nodig, de ander vraagt om meters en weer een derde wellicht om kilometers. Dit alles is veel beter te doorstaan wanneer je oog hebt voor iemands persoonlijke situatie.

Het begint met begrip. Waarom heeft persoon B maar liefst een kilometer ruimte nodig waar persoon A het kan doen met slechts een centimeter? Misschien heeft hij ruimte nodig voor alle trauma's die hij in zijn leven opliep, of omdat hij het snel benauwd krijgt vanwege een lichamelijke ziekte. Misschien is er helemaal geen aanwijsbare reden, maar waar het om gaat is dat je beseft dat ieder zo zijn eigen beweegredenen heeft. Dit hoeft voor jou niet altijd ergens op te slaan, maar kan in zijn/haar leefwereld juist volledig logisch zijn. 

Je bewust worden van andermans beweegredenen kan helpen om je verdraagzaamheid te versterken en je eigen tolerantieniveau te verhogen.

In augustus is verdraagzaamheid het thema. Probeer hier extra alert op te zijn.

Wanneer iemand per ongeluk op je tenen staat, word dan niet boos maar besef dat diegene dit waarschijnlijk niet expres doet.

Is een caissière onvriendelijk bij het afrekenen van je boodschappen? Sta stil bij de zware dag die zij achter de rug heeft of de dingen die zij op dit moment wellicht thuis moet meemaken.   

Kom je mensen tegen met andere ideeën, religies, culturen of denkbeelden dan die van jezelf, treed dan met hen in contact. Vraag ze wat er in hen omgaat en hoe zij kracht halen uit hun levensvisi

Kortom: wees niet alleen verdraagzaam, maar zorg ervoor dat je een interne buffer opbouwt waarmee je ook na augustus nog in staat bent om jezelf in anderen te verplaatsen. Hierdoor zul je heel wat minder snel op je teentjes getrapt zijn wanneer anderen (ongevraagd) je pad kruisen. 

Naar stap
5

Deel het nu met vrienden zodat zij ook de dag goed kunnen beginnen!


Wil je een thema teruglezen?
Mei
Meer weten?
Blijf in je kracht Geschreven door Jan Schafraad Bestellen
Het grote deugdenboek Het boek van Kavelin Popov is bij uitstek geschikt voor gezinnen. Bestellen
terug naar boven