Home   Dagprogramma   Dag 10   Stap 4

Ik wil blijmoedig zijn

Dag
10
Stap
4
Naar stap
5
Ik wil blijmoedig zijn

In ons dagelijks taalgebruik komt het woord 'blijmoedigheid' nog maar weinig voor. Reden des te meer om het deze maand in het zonnetje te zetten, want er gaat een enorme kracht vanuit. Blijmoedigheid is het vermogen om gelukkig te zijn, ook wanneer je het gevoel hebt dat anderen je niet waarderen of zelfs niet respecteren.

Een versmelting van de woorden 'blij' en 'moedig' maakt samen blijmoedig. Het is het vermogen om liefde te voelen, ook wanneer de directe omgeving onbegrip toont en vervelend op je reageert. Je moet hier stevig voor in je schoenen staan: er is soms best wel wat lef voor nodig om eropuit te trekken en je eigen koers te varen.

Toch brengt de kracht van blijmoedigheid met zich mee dat je in staat bent om belangeloos klaar te staan voor een ander, omdat je jezelf niet mee laat slepen in de negatieve spiraal waar hij (of zijn omgeving) zich in bevindt.                                                              

Bevestiging van anderen als drijfveer

Sommige mensen hebben zoveel behoefte aan goedkeuring en respect dat het hen niet lukt om vreugde in zichzelf te vinden. Je herkent de situatie vast wel waarin je gemoedstoestand beïnvloed wordt door externe factoren: het groepsgevoel, de goedkeuring van vrienden, de sociale meetlat die bepaalt in hoeverre je over de juiste maten beschikt om in het plaatje te passen enzovoorts.

Misschien herken je ook wel het gevoel dat je te afhankelijk bent geworden van de reactie van de buitenwereld. Je gemoedstoestand wordt dan teveel geleid door anderen in plaats van degene voor wie deze taak oorspronkelijk is weggelegd: jijzelf.

Kun je jezelf nog herinneren wat hieraan ten grondslag lag? Misschien zit je momenteel middenin dit proces, maar valt er niet echt een reden aan te wijzen waarom je de kracht niet meer uit jezelf kan halen.

Zelfkennis als drijfveer

Wie zichzelf herkent in de kameleon, past zich alsmaar aan zijn omgeving aan en is zo druk bezig om bij de kleuren te passen die zich om hem heen bevinden dat hij vergeet wie hij zelf eigenlijk is. In dat geval kan het helpen om jezelf te vragen: "Wat maakt mij echt gelukkig?" Dit lijkt misschien een open deur, maar door hier herhaaldelijk flink wat aandacht aan te besteden, kom je uiteindelijk het antwoord wel op het spoor.

Het gaat niet om het eerste antwoord, maar juist om hetgeen zich in tweede instantie aandient: je eigen, diepste innerlijk.

Als je wat minder goed voor ogen hebt wie je eigenlijk bent, kunnen andermans aantijgingen je flink uit het veld slaan ("ze vinden me niet leuk" of "ik voldoe niet aan het plaatje"). Wie zichzelf kent, weet niet alleen waar zijn sterke en zwakke punten liggen maar is ook in staat om hier kracht uit te putten. Als anderen je uitlachen omdat je zo'n chaoot bent, kun je vrolijk mee lachen omdat je weet dat dit waar is of je schouders erover ophalen omdat je zelf wel beter weet.

Kenmerken van blijmoedigheid  
- Emoties de baas.

- Het positieve zien.

- Niet uit het veld te slaan.

- Een rots in de branding voor anderen.

- Leven in overtuiging: doen wat jij vindt dat goed is.

- Wilskracht en energie. 

Het gaat niet van de ene op de andere dag en het vraagt echt om oefening en herhaling, maar ook elders op deze site is volop inspiratie, informatie en motivatie te vinden voor het besef: 

Ik kan mijn gedachten en die van mijn omgeving overstijgen.
Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelingen. 
Ik ben in staat om gebeurtenissen en personen in een breed perspectief te zien. 

Naar stap
5

Deel het nu met vrienden zodat zij ook de dag goed kunnen beginnen!


Wil je een thema teruglezen?
Mei
Meer weten?
Blijf in je kracht Geschreven door Jan Schafraad Bestellen
Het grote deugdenboek Het boek van Kavelin Popov is bij uitstek geschikt voor gezinnen. Bestellen
terug naar boven