Home   Nieuws   Meditatie avonden in maastricht

Meditatie avonden in Maastricht

Datum van lezing: 04-06-2019

Meditatie avonden in Maastricht

Programma meditatie op dinsdagavond van Pasen tot en met Pinksteren
in de benedenzaal van Koepelhof in Maastricht van 19.15 uur tot 20.30 uur. Van 20.30 uur tot 21.00 uur koffie drinken.

Wensen als menselijk fenomeen.
In de periode van Pasen tot Pinksteren besteden we aandacht aan het fenomeen wensen.
We kunnen: 1.Onbewust bepaalde wensen niet wensen.
2. Bewust weten dat we die wensen niet hebben. 3. Bewust nieuwe wensen in ons wakker maken.
4. Onbewust werken de (nieuwe) wensen in ons door.
Met Pinksteren spreken we de wens uit dat we de H. Geest als innerlijke kracht zullen ervaren.

Kom H. Geest, vervul de harten van de gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw geest uit en alles zal herschapen worden en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

Welke weg moeten wij afleggen om de wens van Pinksteren in ons wakker te willen maken.
Niet alle mensen staan hiervoor open. Veel mensen leven heel gelukkig zonder de wensen van Pinksteren bewust te beleven. Toch horen we steeds weer verhalen van mensen die zeggen dat hun leven dieper, rijker en gelukkiger geworden is op het moment dat de Pinksterwens in hun leven een bewuste krachtbron werd.

We beginnen iedere meditatie met de openingsgedachte
Ik geef U mijn verstand om te denken. Ik geef U mijn geest om in mij te bidden.
Ik geef U mijn ogen om ze te laten stralen. Ik geef U mijn hart om te beminnen.
Ik geef U mijn mond om Uw wijsheid te spreken.
Zegen onze gedachten dat ze helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.
Zegen onze woorden dat ze steeds bemoedigen. Zegen ons werk zodat U vermoed wordt.
We sluiten af met de slotgedachte
Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij. God verandert niet.
Geduld verkrijgt alles. Niets ontbreekt aan wie God bezit. God alleen voldoet. (H. Theresia)

Programma meditatie avond op dinsdag 23 april
Thema: Vragen als voorportaal voor wensen. Dag 29 Stap 4a blz. 65.
Meditatietekst: Bidden is met inzicht met inzicht vragen blz. 68.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin om inzicht wordt gevraagd.
Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.

Programma meditatie avond op dinsdag 30 april
Thema: Verlangen naar verlichting verrijkt ons leven. Dag 30 Stap 4a blz. 66.
Meditatietekst: Bidden is ons aanzetten tot goede blz. 68.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin je vraagt om het goede te doen.
Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.


Programma meditatie avond op dinsdag 7 mei
Thema: Vertrouwen is cruciaal. Dag 17 Stap 4a blz. 53.
Meditatietekst: Bidden is vertrouwen om de situatie aan te kunnen blz. 68.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin je vraagt om vertrouwen.
Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.

Programma meditatie avond op dinsdag 14 mei
Thema: Zoeken naar een nieuwe visie blz. 174.
Meditatietekst: Bidden is kracht vinden die ons, boven ons zelf verheft blz. 68.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin je vraagt om kracht.
Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.

Programma meditatie avond op dinsdag 21 mei
Thema: De Weg opgaan blz. 8.
Meditatietekst: Het gebed brengt me in het contact met het eeuwige blz. 69.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin je op zoek gaat naar het eeuwige. Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.

Programma meditatie avond op dinsdag 28 mei
Thema: In de stille ochtenduren reinig ik mijn vol gemoed blz. 220.
Meditatietekst: Bidden is met inzicht met inzicht vragen. Blz. 68.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin om inzicht wordt gevraagd.
Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.

Programma meditatie avond op dinsdag 4 juni
Thema: Verlangen naar de H. Geest als diepe wens. Pinksterfeest blz. 198.
Meditatietekst: In het gebed vinden we krachten die ons verheffen. Blz. 69.
Stilte opdracht: Zoek een gebed waarin je vraagt om wijsheid.
Slotgedachte. Kitty sluit af met de hertaling van het Onze Vader blz. 186 nr.3
Korte evaluatie van de avond door de deelnemers.

 

terug naar boven