Home   Nieuws   Meditatie avonden in maastricht

Meditatie avonden in Maastricht

Datum van lezing: 25-06-2019

Meditatie avonden in Maastricht

Meditatie avonden in Maastricht Koepelhof, Juni en Juli
dinsdagavond van 19.15 tot 20.30. Koffie 20.30 tot 21.00 uur.

Dinsdag 11 juni
1. Openingsgedachte.
2. Thema: Het geweten blz. 40.
Wat betekent het extra aandacht te geven aan het fenomeen geweten.
Na een korte uitleg gaan we na welke van de vijf verklaringen op blz. 40 je aanspreken.
3. Stilte, 5 minuten. Welke van de vijf verklaringen spreken je het meest aan?
4. Uitwisselen van ervaringen.
5. Meditatie tekst blz. 68.
Bidden is ons aanzetten tot handelen in dienst van het goede.
6. Stilte, 5 minuten. Zoek een gebed dat je aanzet tot het goede.
7. Uitwisselen van ervaringen.
8. Afsluiten met hertaling ‘Onze Vader’ op blz. 186.
9. Slotgedachte:
10. Evaluatie ronde: Hoe beviel de avond?

Dinsdag 18 juni
1. Openingsgedachte.
2. Thema: De neutrale waarnemer ziet wetmatigheden blz. 46.
Wat betekent het extra aandacht te geven aan het fenomeen dat we het moeilijk vinden neutraal naar iets te kijken. Als we niet opletten wordt ons gedrag bepaalt door het afkeuren van gedrag. Op zich kan dit zeer terecht zijn, maar de impliciete veroordeling, staat een reageren vanuit kracht in de weg.
Na een korte uitleg gaan we na welke van de negen uitspraken op blz. 46 je aanspreken.
3. Stilte, 5 minuten. Welke van de negen uitspraken spreken je het meest aan?
4. Uitwisselen van ervaringen.
5. Meditatie tekst blz. 68.
Bidden is in iedere situatie kansen zien.
6. Stilte, 5 minuten. Zoek een gebed dat je aanzet om kansen te zien.       7.Uitwisselen van ervaringen.
8. Afsluiten met hertaling ‘Onze Vader’ op blz. 186.
9. Slotgedachte:
10. Evaluatie ronde: Hoe beviel de avond?

Dinsdag 25 juni
1. Openingsgedachte.
2. Thema: Welke energie straal ik uit? blz. 55.
Wat betekent het extra aandacht te geven aan het fenomeen dat we energie uitstralen die van belang is met het contact met anderen.
Welke van de uitspraken op blz. 55 spreken je aan?
3. Stilte, 5 minuten. Welke van de uitspraken spreken je het meest aan?
4. Uitwisselen van ervaringen.
5. Meditatie tekst blz. 68.
Bidden is een zoeken om onszelf en de wereld te vernieuwen.
6. Stilte, 5 minuten. Zoek een gebed dat je aanzet om de wereld te vernieuwen.
7. Uitwisselen van ervaringen.
8. Afsluiten met hertaling ‘Onze Vader’ op blz. 186.
9. Slotgedachte:
10. Evaluatie ronde: Hoe beviel de avond?

Dinsdag 2 juli
1. Openingsgedachte.
2. Thema: Het hoogste doel in je leven is Zielsgelukkig te zijn blz. 57.
Wat betekent het extra aandacht te geven aan het fenomeen geweten?
Na een korte uitleg gaan we na wat de invloed van onze intentie van kijken is.
3. Stilte, 5 minuten. Welke van de zes verklaringen spreken je het meest aan?
4. Uitwisselen van ervaringen.
5. Meditatie tekst blz. 69.
Het gebed helpt ons over te geven aan de hoogste gedachten.
6. Stilte, 5 minuten. Zoek een gebed dat aanzet tot de hoogste gedachten.
7. Uitwisselen van ervaringen.
8. Afsluiten met hertaling ‘Onze Vader’ op blz. 186.
9. Slotgedachte:
10. Evaluatie ronde: Hoe beviel de avond?

Openingsgedachte
Ik geef U mijn verstand om te denken. Ik geef u mijn geest om in mij te bidden.
Ik geef U mijn ogen om ze te laten stralen. Ik geef U mijn hart om te beminnen.
Ik geef U mijn mond om Uw wijsheid te spreken.

Slotgedachte
Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Geduld verkrijgt alles. Niets ontbreekt aan wie God bezit. God alleen voldoet. H. Theresia

 terug naar boven