Home   Nieuws   Meditatie avonden in maastricht januari

Meditatie avonden in Maastricht, januari, februari 2020

Datum van lezing: 21-01-2020

Meditatie avonden in Maastricht, januari, februari 2020

Programma meditatie avonden Maastricht, januari, februari 2020

Koepelhof dinsdagavonden van 19.15 tot 20.30 uur. Koffie tot 21.00 uur

Dinsdag 21 januari  1. Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.
2. Thema: Dag 21 blz. 16

Stap 1-2-3. 4 en dan 4a blz. 57
We lezen de eerste 3 uitspraken met korte uitleg

3. Stilte vijf minuten
In hoeverre herken je deze uitspraken?

4. Uitwisselen van ervaringen
5. De uitspraken 4-5-6 overdenken we

6. Stilte vijf minuten. Welke opmerkingen hebben je het meest geraakt?
7. Uitwisseling van ervaringen. Daarna gebed nr. 3 Kom H. Geest.
8. Onze Vader hertaling samen bidden.
9. Evaluatie. Hoe beviel de avond?
10. Slotgebed:
Zeven wensen
Ik wil leven vanuit 1. Zelfvertrouwen 2. Puur genieten 3. Onthecht zijn  4. Dienstbaar zijn. 5. Mijn levensopdracht
6. Wijsheid  7. Diepe verbondenheid

Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen.
Alles gaat voorbij. God verandert niet.

Vandaag wordt een brievenlegger uitgedeeld
waarop je kunt zien op welke bladzijde welke stap staat.


 

Dinsdag 28 januari  1. Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.
2. Thema: Psalmen
De vijftig psalmen die aan David worden toegeschreven is een cultureel erfgoed. De drie grote godsdiensten geven ruimte om de psalmen te lezen. Jodendom, Christendom en de Islam.
Het bijzondere van deze liederen is dat ze je in contact brengen met diepere gevoelens in jezelf door als het ware te praten met God.
Vandaag lezen we enkele psalmen.
We nemen de teksten uit; Bijbel in Gewone Taal.
Na iedere psalm is het even stil. We beginnen bij psalm 1.
3. Na drie psalmen is er vijf minuten stilte.
4. Uitwisselen van ervaringen
5. Een psalm die in onze kerk een belangrijke plaats inneemt is psalm 23.
Het feit dat er in het liedboek van Roermond maar liefst vijf liederen staan met teksten uit deze psalm geeft hoe de tekst aanspreekt.
We lezen daarom psalm 23 en nr. 484 De herder is mijn Heer. Deze tekst zal bekend zijn.
6. Stilte vijf minuten. De teksten van deze psalm even tot je door laten dringen.

7. Uitwisseling van ervaringen.
8. Onze Vader hertaling samen bidden.
9. Evaluatie. Hoe beviel de avond?
10. Slotgebed:
Zeven wensen
Ik wil leven vanuit 1. Zelfvertrouwen 2. Puur genieten 3. Onthecht zijn  4. Dienstbaar zijn. 5. Mijn levensopdracht
6. Wijsheid 7. Diepe verbondenheid

Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen.
Alles gaat voorbij. God verandert niet.

 

 

Dinsdag  4 februari

1.Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn. Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.
2. Thema: Adviezen voor het omgaan met pubers.
Met weinig moeite kunnen ouders van nu via internet adviezen vragen bij het opvoeden. Vandaag neem ik een van de adviezen die niet alleen voor het omgaan met pubers belangrijk is maar eigenlijk voor iedereen.
Het kernwoord wat hier genomen wordt is: THINK.
Stel je de vijf vragen: T. Is het waar? H. ben je behulpzaam? I. Ben je inspirerend. N. Is het noodzakelijk dat je inbreng het gedrag van de ander beïnvloedt? K. Vertel je dit op een manier die aardig overkomt?
Wanneer we hier even bij blijven stilstaan,
kunnen we zelf nagaan wat ons kan verhinderen
om een of meerdere van de vijf adviezen op te volgen.
Het is best confronterend als je vraagt: wat ik nu zeg  is dat nu echt een waar  oordeel? Is het behulpzaam, aardig en inspirerend ?
Is het noodzakelijk om dit te zeggen?
3. Na hier te hebben over nagedacht is het vijf minuten stil: wat raakt je?
4. Uitwisselen van ervaringen
5. Laten we nog eens één raad er uitnemen: Is het waar? De vraag die werd gesteld was: Moeten we er iets van zeggen wanneer onze zoon een vriendinnetje heeft dat helemaal niet bij hem past volgens ons? Maken we deze vraag iets breder dan luidt de vraag: moeten we tegen een ander zeggen dat we iets voor of van hem niet goed vinden?
Je mag best zeggen dat de katholieke kerk niet meer geaccepteerd wordt als instantie die iets afkeurt. Wat dat betreft zijn we allemaal pubers geworden. We stellen eisen aan onze meerderen. Net als ouders van pubers moeten we in de leer: wat we zeggen is dat waar, behulpzaam, inspirerend, noodzakelijk en aardig? Een hele opgave. Misschien is de eerste stap: onderkennen dat THINK meteen een inspiratiebron is. Gelukkig weten we nu zeker: Als we de katholieke kerk THINK als uitgangspunt laten nemen, zal de kerk weer bloeien want haar geestelijke rijkdom is te groot wanneer zij aan het licht komt. Fijn om in onze Paus een lichtend voorbeeld te hebben. 6. Stilte vijf minuten. Wat raakt je het meest? 7. Uitwisseling van ervaringen. 8. Onze Vader hertaling samen bidden.
9. Evaluatie. Hoe beviel de avond? 10. Slotgebed:
Zeven wensen
Ik wil leven vanuit 1. Zelfvertrouwen 2. Puur genieten 3. Onthecht zijn  4. Dienstbaar zijn. 5. Mijn levensopdracht
6. Wijsheid 7. Diepe verbondenheid

 

terug naar boven