Home   Nieuws   Meditatie avonden in maastricht november

Meditatie avonden in Maastricht, november 2019

Datum van lezing: 26-11-2019

Meditatie avonden in Maastricht, november 2019

Programma meditatie avonden Maastricht, november 2019

Koepelhof dinsdagavonden van 19.15 tot 20.30 uur. Koffie tot 21.00 uur

Dinsdag 5 november.

1. Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.

2. Thema:
Jan van Ruusbroec (1293-1381)
Ruusbroec schreef zijn werken voor mensen die verlangen naar beschouwend gebed.
De enige leraar van het mystieke gebed is Christus, de eeuwige waarheid.
Een beschouwend leven kan niemand anderen leren.
Blz. 142 Het zuiver bewustzijn kunnen we in ons ontwikkelen. Hans Stolp.
Blijven we even stilstaan bij de zin 1 van blz. 142.

Wanneer we tot ons doorlaten dringen dat de naam Christus staat voor een mogelijkheid van bijzonder inzicht in ons zelf, dan begrijpen we waarom Ruusbroec hier zoveel aandacht aan geeft.
Hieronder nog enkele uitspraken van Ruusbroec:
1. Mensen beseffen vaak niet wat in hun binnenste omgaat.
2. Een goed mens draagt Diegene die hij niet kent in zich.
3. Word je bewust wat zich in je hart aanbiedt.
4. Heb aandacht voor de diepgang die je met je mee draagt.
3. Stilte vijf minuten.
Lees deze vier punten vijf minuten lang en kijk welke zin je het meest raakt.

4. Uitwisselen van ervaringen

5. Nog enkele uitspraken van Ruusbroec
1. Wie zijn leven volgens een praktisch materialisme inricht, haakt al snel af omdat het voor hem niets kan betekenen.
2. Wie aarzelend probeert te geloven dat het leven iets meer bergt dan wat we zien en tasten kunnen, zal hier en daar lichtpunten waarnemen.
3. Een mens van gebed ontdekt de weelde van een innerlijk leven .
4. De mysticus ontwaart de volle ontplooiing van het contemplatieve leven.

6. Stilte vijf minuten.
Lees deze tekst vijf minuten lang en kijk of je kunt invoelen wat er staat.

6. Uitwisselen van ervaringen
7. We lezen samen het gebed dag 9 blz. 72 en dag 11 blz. 73.
8. Onze Vader hertaling samen bidden.
9. Evaluatie. Hoe beviel de avond.

10. Slotgebed:
Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen.
Alles gaat voorbij. God verandert niet.


 

Programma meditatie avonden Maastricht, november 2019

Koepelhof dinsdagavonden van 19.15 tot 20.30 uur. Koffie tot 21.00 uur

Dinsdag 12 november.

1. Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.

2. Thema: De wil

De wil is het sturend mechanisme in het menselijk handelen.
De harmonische synthese van liefde en wil is het hoogste wat de mens in zijn leven kan bereiken.
In de cognitieve psychologie, wordt wilskracht gezien als een vorm van zelfcontrole.

1. De sterke wil heeft te maken met kracht, stuwkracht en energie.
2. De eigenlijke functie van de kundige wil die wij dienen te ontwikkelen is het vermogen die strategie te ontwikkelen die het meest effectief is en zo min mogelijk inspanning kost.
3. De goede wil om dat te doen wat goed is voor jezelf en de ander wat bijdraagt aan ieders geluk.
4. Transpersoonlijke wil. Transcendentie betekent ook goddelijk of op God gelijkend te worden en het heeft te maken met zelfrealisatie waarbij je je ego overstijgt.
5. De universele wil wordt gekarakteriseerd met de uitspraak van Christus: ’Ik en de Vader zijn één!’


3. Stilte vijf minuten
.
Lees deze vier punten vijf minuten lang en kijk welke zin je het meest raakt.

4.Uitwisselen van ervaringen

5. 1.Ik wil mezelf verder ontwikkelen en ontplooien om nog meer voor mezelf en de ander te kunnen betekenen, het is een win/win formule voor iedereen.
2. Ik wil van nemers gevers maken en mensen leren wat dienstbaarheid is zonder jezelf tekort te doen. 3. Ik wil muziek blijven maken en van muziek genieten.
4. Ik wil heerlijke maaltijden bereiden en daar zelf en door anderen van te laten genieten.
5. Ik wil liefde, mededogen, bewustzijn, licht, vreugde en dankbaarheid in m’n wereld bevorderen en leef daarvoor.
6. Ik wil het licht in de mensen zien.
7. Ik wil……………………………….

5. Stilte vijf minuten.
Word je bewust wat je wilt en zie eventuele herkenningen.

6. Uitwisselen van ervaringen

7. Kies uit de drie gebeden. Gebed dag 17 blz. 75 dag 18 blz.75 dag 24 blz.77

8. Onze Vader hertaling samen bidden.

9. Evaluatie. Hoe beviel de avond.

10. Slotgebed:
Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen.
Alles gaat voorbij. God verandert niet.

 

Programma meditatie avonden Maastricht, november 2019

Koepelhof dinsdagavonden van 19.15 tot 20.30 uur. Koffie tot 21.00 uur

Dinsdag 19 november.

Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.

Thema: Van donker naar licht. Johannes van het Kruis 1542-1591
Vele mensen hebben wel eens van de donkere nacht gehoord. Johannes heeft letterlijk in het donker een week doorgebracht maar hij heeft een diepe ervaring gehad waardoor hij een inzicht kreeg die ons nog te goede kan komen. Hieronder in een notendop enkele opmerkingen van hem.

Wij kunnen in het donker zijn en in het licht.
We zijn in het licht wanneer we liefde zien, voelen, ervaren, te weeg brengen.
Er zijn enkele redenen waardoor we niet in het licht, in de liefde kunnen zijn.
1. Onze zintuigelijke vermogens kunnen gericht zijn op genot, hebben, ego.
2. Ons verstand kan gericht zijn op hebben en ego.
3. Onze wil kan gericht zijn op hebben en macht.
4. Ons geheugen kan negativiteit naar voren brengen.

We zijn in het licht wanneer we gericht zijn op liefde. We zien liefde, ervaren liefde, geven liefde.

 Stilte vijf minuten.
Lees deze vier punten en de gerichtheid op het licht. Wat raakt je het meest?

Uitwisselen van ervaringen

 Nog enkele uitspraken
1. We worden in ons hart aangeraakt
2. Deze aanrakingen doen ons van binnenuit ontvlammen
3. De mens die verlangend en vol verwachting uitziet naar God wordt binnen gevoerd in Gods liefde.
4. Een houding van ontvankelijkheid en openheid naar God toe.
5. Deze kracht van het verlangen reikt verder dan menselijke mogelijkheid.
6. God treedt binnen in het menselijk bestaan om opnieuw leven te bevestigen.
7. Het innerlijk voedsel van de beschouwing maakt de geest vrij.
8. God wordt opnieuw in ons geboren.
H. Theresia voegt hier aan toe: De wetenschap van de liefde is ons grootste geschenk.

Stilte vijf minuten.
Lees deze tekst vijf minuten lang en kijk of je kunt invoelen wat er staat.

Uitwisselen van ervaringen
Kies uit de gebeden dag 5 blz. 71 dag 9 blz.72 dag 11 blz. 73
Uitwisselen van ervaringen
Onze Vader hertaling samen bidden.
Evaluatie. Hoe beviel de avond.

Slotgebed:
Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij. God verandert niet.

Programma meditatie avonden Maastricht, november 2019

Koepelhof dinsdagavonden van 19.15 tot 20.30 uur. Koffie tot 21.00 uur

Dinsdag 26 november.

Openingsgedachte:
Zegen onze gedachten dat zij helder en eenvoudig zijn.
Zegen onze gevoelens dat zij eerlijk en innig zijn.

Thema Gedachten van Dag Hammarskjóld
Hij was secretatis van de Verenigde naties. Hij schreef het boek ‘Merkstenen’.
Hieronder enkele gedachten van hem:
1. Alle mensen zijn gelijkwaardig omdat zij kinderen zijn van dezelfde God.
2. Geloof is een toestand van de ziel
3. De werkelijkheid kun je leren zien als zinvol.
4. Een Godservaring kent meerdere vormen en blijft vragen om openheid en vertrouwen in het leven.
5. De zin: laat God nu begaan in je leven en schept openheid voor het ogenblik.
6. In het gebed kun je neerdalen om de ander te ontmoeten. Gods huwelijk met de ziel.

Stilte vijf minuten
.
Lees deze zes punten, welk punt raakt je het meest?

Uitwisselen van ervaringen

Ga naar blz. 75 en laat drie coupletten op je inwerken.
Stilte vijf minuten.

Uitwisselen van ervaringen
Kies uit de gebeden 9 blz.72 dag 21 blz.76 dag 25 blz. 77
Uitwisselen van ervaringen
Onze Vader hertaling samen bidden.
Evaluatie. Hoe beviel de avond.

Slotgebed:
Laat niets je verstoren. Laat niets je beangstigen. Alles gaat voorbij. God verandert niet.

 

terug naar boven