Home   Nieuws   Verslag meditatie zaterdag maart in mesch

Verslag meditatie, zaterdag 20 maart in Mesch

Verslag meditatie, zaterdag 20 maart in Mesch

Verslag van de meditatie op 20 maart in de kerk van Mesch van 16.00 uur tot 18.00 uur

Hieronder staat de tekst die in twee delen is gelezen.

Na ieder deel vijf minuten stilte. Daarna kon iedere deelnemer zeggen wat de tekst bij hem of haar had losgemaakt.

Vastentijd

De zin: Gedenk o mens dat gij van stof zijt,
en tot stof zult  wederkeren
, kan ons uit de tang van angst halen.
We beseffen dat alles voorbij gaat.

Aswoensdag is het begin van onze vastentijd.

1. Het vasten zelf, wordt als raad gegeven. door drie godsdiensten.
Joden, Christenen en Moslims kennen een vastentijd.

2. Drie aspecten krijgen ruimte:
a) aandacht voor de ander,
b) minder eten,
c) het bewust worden van patronen.

3. Vastentijd nodigt uit tot bezinning.
Ontdek je vermogen om je te bezinnen.
Doorbreek patronen en maak opnieuw keuzes.

Ook buiten de godsdienst groeit het besef:
Bepaalt een gewoonte of angst, mijn leven?
Vergeet ik de ander door mijn jachten en jagen?

Het vluchtgedrag kent vele vormen:
Van te veel drank of te veel eten,
tot aan het dwingende mobieltje.

Toch hebben we wel iets geleerd:
door jezelf of een ander iets te verwijten,
komen we niet verder.

Je gaat pas iets veranderen als je er last van hebt.
Dus als ik zeer tevreden ben, hoe ik nu leef en denk,
zal ik geen reden zien iets te veranderen.

Drie godsdiensten zeggen:
Door te vasten en patronen te doorbreken,
ontdek je een rijkdom die je niet vermoedde.

5 minuten pauze en daarna commentaar van de aanwezigen.

De slavernij is nu voorbij, althans dat denken we.
Maar geen mobieltje, geen game of geen TV,
dan is de onrust toch vaak ons deel.

Zo komt de vasten met een raad:
doorbreek een onbewust patroon.
Zo kan bewust kiezen, ook een gewoonte worden.

Een mooie gedachte in de vasten:
In momenten van bezinning reinig ik mijn vol gemoed
van gedachten en ideeën hoe de wereld worden moet.

Je dient Atman,  Jahweh, God, Allah, je diepste zelf,
wanneer je harmonie brengt tussen
lichaam, verstand en emotie.

Het kan een extra kracht zijn te weten:
Met velen wil ik bewuster leven.
En voor ons mag Jezus de krachtbron zijn.

Ook de stilte is onze maat
en helpt ons te beseffen
wat ons dan toch uiteindelijk schaadt.
En waar onze krachten liggen.

Ben je een fomo of een jomo?
Fear of missing out, of: joy of missing out?

Zo gaan we naar het Paasfeest met een nieuw besef:
Ik ben meer dan mijn lichaam, gevoel en verstand.
In mij is een weten van liefde en onthechting.

Weer vijf minuten stilte en daarna commentaar van de aanwezigen.

Het was weer fijn een groot gedeelte van de deelnemers weer te zien.

De volgende meditatie is zaterdag  24 april van 16.00 uur tot 18.00 uur.

terug naar boven