Home   Dagprogramma   Dag 21   Stap 7

Zondag: Diepe wijsheid

Dag
21
Stap
7
Laatste stap
Ons leven wordt verrijkt door het vinden van diepe wijsheid. De dag beƫindigen met Zijns wensen.

Ik ben krachtig,
ontspannen, onbevangn, evenwichtig en vol overgave.

Avondgedachte: Ons leven wordt verrijkt door het vinden van diepe wijsheid.

Welk ideaal: 1. bepaalt mijn gedrag? 2. Richt mijn handelen? 3. Brengt structuur en diepgang aan in mijn doen en laten?
Waar ben ik dankbaar voor?
contacten, hoe ik leef, woon en mijn dag doorbreng?

Waar heb ik puur van genoten? lichamelijk, verstandelijk, gevoelsmatig en geestelijk?

Ik wil niet bemind worden maar beminnen Ik wil niet begrepen worden maar begrijpen.

Ik vergeef anderen,
dit betekent voor mijn denken en doen:

  1. Ik geef geen kracht aan het falen van anderen.
  2. Ik laat anderen opnieuw beginnen.
  3. Ik gun anderen het goede.
  4. Ik draag anderen hun fouten niet na.
  5. Niemand kan mijn innerlijke rust verstoren.
  6. Ik maak van een verwijt een vraag.
  7. Ik luister naar een ander.

Ik wil beseffen dat de liefde een innerlijke kracht is.
Ik wil door de liefde gevoed worden. Ik wil versterkt worden door de goedheid die in mij is. Ik verlang ernaar dat de liefde in mij groeit waardoor ik opensta voor de ander. Ik wil ruimte geven aan het goede, ruimte geven aan onze naaste en ruimte geven aan onze levensopdracht.

Gaat het brandpunt van mijn leven
Naar de kern van mijn bestaan
Dan verdwijnen schuld en angsten
Pure kracht krijgt nu vrij baan.

Laatste stap

Deel het nu met vrienden zodat zij ook de dag goed kunnen beginnen!


Meer weten?
Blijf in je kracht Geschreven door Jan Schafraad Bestellen
Het grote deugdenboek Het boek van Kavelin Popov is bij uitstek geschikt voor gezinnen. Bestellen
terug naar boven