Home   Nieuws   Statie jezus wordt aan het kruis genageld statie jezus sterft aan het kruis

11e Statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. 12e Statie. Jezus sterft aan het kruis.

11e Statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. 12e Statie. Jezus sterft aan het kruis.

15. 11de statie Jezus wordt aan het kruis genageld

 

Welke veronderstellingen maken mij liefdeloos?

 

Wat betekent het als we even stilstaan bij de vreselijke kruisiging van Jezus. We kunnen alleen gruwen als we voor ogen halen welke onmenselijke marteling daar heeft plaatsgevonden.

 

Laten we de emoties even terzijde, dan zal ons verstand zeggen dat mensen elkaar ongekend lijden kunnen aandoen wanneer achting en respect voor de ander verdwenen is.

 

Wat is het in ons mensen dat we zo wreed kunnen zijn. Wat is het dat we ons gerechtvaardigd voelen een ander leed aan te doen?

 

Na de oorlog bleken de wreedste kampbeulen, wanneer ze na twintig jaar werden opgespoord, een goede burgemeester of een goede dokter voor de mensen te zijn geweest, na de oorlog. De schok was dan ook groot wanneer hun verleden ontmaskerd werd. De omstandigheden kunnen schijnbaar bij ons mensen zeer negatieve krachten oproepen.

 

Komt dit in het klein ook niet bij ons voor? Er bestaan schijnbaar redenen om iemand te beledigen, te negeren en respectloos te behandelen.

 

Jezus laat zien dat we hier bovenuit kunnen stijgen.

Er is nooit een reden niet met respect met iemand om te gaan. Nooit.

 

Deze harde les kan tot ons doordringen wanneer we zien hoeveel leed we toebrengen aan anderen wanneer we het respect verliezen en ook nog menen hier redenen voor te hebben.

 

Hoe is Jodenvervolging mogelijk geweest? In de concentratiekampen gingen officieren eerst naar de nachtmis en dan naar de kampen. Hoe kan dit?

 

Durf ik me af te vragen: Meen ik redenen te hebben iemand te veroordelen? Wie wijs ik af op grond van veronderstellingen die ik in mijn jeugd heb geleerd?

 

 

De volgende vraag wil ik me voorhouden: Zou ik ook een kampbeul kunnen zijn? Of zou ik zijn als de vele geestelijken die door hun houding om Joden te redden, zijn vermoord

 

Misschien mogen we op deze plaats bidden om de kracht van binnenuit te beleven: Wie werkelijk vrij is laat zich door niets weerhouden om goed te zijn.

 

We beseffen ineens:

Goed mogen zijn is een geschenk en geen verdienste.

 

Stil van ontroering lopen we zwijgend verder naar de volgende statie.

 

Welke veronderstellingen maken mij liefdeloos?

 

 

17. 12de statie Jezus sterft aan het kruis

 

Een vuur dat niet dooft.

 

In die tijd zijn er duizenden mensen gekruisigd. Van niemand weten of horen we nog iets. Waarom van Jezus wel?

 

Al twee duizend jaar buigen zich velen zich over dit fenomeen. Wat opvalt is, dat Jezus door steeds meer mensen wordt vereenzelvigd met de innerlijke kracht die in ieder mens in potentie aanwezig is. Jezus is als een niet te doven licht van inzicht en kracht nog steeds voelbaar en zichtbaar.

 

Jezus is een niet dovend licht. In godsdienstige taal zeggen we dat Jezus Zoon van God is. Ook wij zijn kinderen van God. Kunnen we nog woorden vinden die aangeven dat door Jezus aan de mensen een dringende oproep wordt gedaan te luisteren naar wat diep in hen leeft. Jezus laat zien dat ons leven verandert wanneer ons kompas gericht is op onze innerlijke kracht. In godsdienstige taal: de wil van God doen.

 

En zo laat de kruisweg zien dat het mogelijk is met smaad, teleurstelling en zelfs lijden om te gaan. Ook wij worden uitgenodigd om in ons leven te laten zien, dat het vuur van de liefde nooit zal doven.

 

Toch bijzonder dat de kruisweg ons even laat ervaren hoe rijk we zijn wanneer we open staan voor wat diep in ons leeft.

 

Een vuur dat niet dooft.

 

terug naar boven