Home   Nieuws   Brief uit mesch maandag juni

Brief uit Mesch, maandag 29 juni

Brief uit Mesch, maandag 29 juni

Maandag 29 juni 2020

Uit de grote hoeveel boeken die aandacht vragen voor het volledig ontwikkelen
van de mens, wil ik aandacht vragen voor het boek van John Welwood Psychologie van de ontwaking. In zijn uitgebreid voorwoord doet hij uitspraken waarvan ik u  er vandaag enkele ter overdenking aanbiedt.

Veel groeten,

Jan Schafraad

 

We hebben behoefte aan een nieuwe visie die alle drie domeinen van het menselijk bestaan omvat het.
1.Persoonlijke.
2. Interpersoonlijke
3. Bovenpersoonlijke.

 

Door ons te helpen het verband te onderzoeken tussen het spirituele en het persoonlijke aspect van onze aard, schept dit onze visie op de vitale verbindingen tussen denken, hart, lichaam, ziel en geest, zodat we ze gaan
zien als onvervreemdbare aspecten van één enkel, levend geheel.

 

Deze dialoog helpt ons een geïntegreerde benadering te ontwikkelen van spirituele groei, gezondheid, welzijn, relaties en gemeenschapsvorming te ontwikkelen.

Zie ook de meditatie op blz. 37 van  Blijf in je kracht.


 

terug naar boven