Home   Nieuws   Coronatijd dezelfde boodschap een andere toon

Coronatijd: Dezelfde boodschap, een andere toon

Coronatijd: Dezelfde boodschap, een andere toon
  1. 23.   Dezelfde boodschap een andere toon

Voor mijn gevoel veranderde er tussen 1965 en 1975 meer in de katholieke kerk, en vooral voelbaar in kloosters, dan de vijftig jaar daarvoor maar ook de vijftig jaar daarna.

De verbiedende en eisende kerk, de macht van de clerus en in de kloosters de macht van de overste verloor haar werkzaamheid. Niet de kerk bepaalt wat goed of fout is, dat doe ik zelf wel. In een korte tijd was de verandering echt zichtbaar. De altaren werden omgedraaid, het gregoriaans verdween, de kerk liep leeg, de biechtstoelen werden bijna allemaal poetshokken, de kloosterlingen trokken hun habijt of toog uit en liepen in burger. De nieuwe tijd was aangebroken.

Tegelijktijdig werd toch door velen serieus bekeken: hoe ziet het leven eruit van iemand die zich laat inspireren door Jezus? Een bijzonder bijproduct was dat nog een andere persoon in het licht kwam te staan: Boeddha. Vele katholieken werden ontvankelijk voor de raadgevingen die in de grond hetzelfde waren als wat we in de katholieke kerk leerden, maar toch anders van toon waren.

Je moet naar de kerk gaan. Je moet biechten, je moet nederig zijn, je moet eerlijk zijn, je moet gehoorzaam zijn. Deze bevelen verloren als het ware in één klap hun kracht.

Waren al deze verplichtingen dan ineens waardeloos? Natuurlijk niet. Het verschil was dat we nu zelf op pad moesten om bewust te worden van we zeiden en deden. Liefde, vriendschap en verbondenheid. Bekende termen die ineens diepte kunnen krijgen wanneer we in de stilte reflecteren.

Een godsdienst waar reflectie een hoofdpunt is, is het Boeddhisme. Dus niet zo gek dat boeken over het Boeddhisme ineens bij katholieken in trek waren.

Een spreukenkalender liet in stukjes en brokjes zien, dat het ontwikkelen van je zielenleven vraagt om niet alleen vluchtige gedachten te volgen of je emoties steeds maar de vrije loop te laten of je hartstochten je leven te laten bepalen. Zonder dat de woorden gebruikt werden: je moét dit of dat, waren de raadgevingen wel erg parallel met een bepaalde uitleg van de 10 geboden en de oproep tot gebed van onze katholieke kerk.

In 2020 zien we dat de hang naar bewust leven nu niet zo zeer zichtbaar is door het lid zijn van een kerkgenootschap of kerkbezoek, maar vooral los van een godsdienst. De uitgangspunten van die godsdiensten, zijn meer dan menigeen beseft, nu in seculiere taal verpakt.

De deugdenleer staat volop in de belangstelling.

Al jaren staat een spreukenkalender met Boeddhistische wijsheden op mijn bureau. Vandaag enkele wijsheden hieruit. Als je er oog voor hebt dan zie je dat ook wij in de katholieke kerk dit vinden, maar nu wordt gezegd: kijk eens naar hoe mooi een ontwikkeld zielenleven eruit ziet. Jezus kan een krachtbron zijn en Boeddha ook. Zoek een spreuk die nu het meest aanspreekt.

Uw kleine ik is niet uw ware Zelf. Wat is juist spreken?
Niet liegen, geen onmin zaaien, niet beledigen, geen onbenullige conversatie voeren:
dat is juist spreken.
Lust is als een vuur en geen ketens zijn sterker dat die van de haat.
Geen net is zo gevaarlijk als dat van de illusie, geen bergstroom woester dan de begeerte.
Hij die het pad volgt, zal de vier windstreken vullen met een hart vol liefde, mededogen,
vreugde en harmonie.


terug naar boven