Home   Nieuws   Coronatijd ziekten worden niet genezen door de naam van een geneesmiddel uit te spreken

Coronatijd: Ziekten worden niet genezen door de naam van een geneesmiddel uit te spreken

Coronatijd: Ziekten worden niet genezen door de naam van een geneesmiddel uit te spreken
  1. 26.   Ziekten worden niet genezen door de naam van een geneesmiddel uit te spreken

 

Wanneer deze zin zou worden uitgesproken tijdens een bijeenkomst van doctoren en apotheekmedewerkers, dan is de kans groot dat dit als een niet gepaste mededeling zal worden ervaren. Niemand van de toehoorders zou zelfs maar op het idee komen dat dit zo is.

Het wordt een indringende boodschap wanneer Aldous Huxley in zijn boek Eeuwige wijsheid wil aangeven dat in God geloven geen eenvoudige zaak is. De term agnost wil aangeven dat de kenbare werkelijkheid geen aanleiding geeft het bestaan van God te erkennen.

En dán klinkt de zin wel heel anders. Wanneer God een geneesmiddel is dan werkt dit alleen wanneer dit middel in ons is gaan werken. Nu is het juist dít wat mystici zullen verklaren: Een ingrijpende emotionele gebeurtenis veranderde hun leven. Ze zagen wat ze eerst niet zagen.

En ja, beste lezer daar zitten we dan. Als katholiek opgevoed was het bestaan van God vanzelfsprekend en moesten we luisteren naar de geboden van God die door de godsdienst werd verteld en in het oog gehouden. In 2020 zien we dat de visie van Aldous Huxley bij velen gemeengoed geworden is.

De term agnostisch werd al snel wijdverspreid. Op internet kunt u hier het nodige over lezen.
We worden hierdoor bevrijd van de dwangbuis van geloof tegen ongeloof.

We hebben al kunnen lezen in de meditatie van 24 november dat Anselm Grün ook deze tocht gemaakt heeft. De diepte van geloven wordt daardoor alleen groter zonder dat dit wordt afgezet tegen niet geloven. Nu wordt ook duidelijk waarom studie van Boeddhisme en psychologie hielpen de betekenis van agnosten te doorzien en daardoor zelf te gaan zoeken naar het wezenlijke van ons geloven.

En zo kunnen we ons zelf de vraag stellen:
In hoeverre heeft het godsbegrip ons innerlijke geraakt. Niet met ons verstand zeggen: ik geloof in God. Maar van binnen ervaren dat er een inzicht is dat ons denken en voelen overstijgt.

Het morgengebed van 25 november kan helpen dit diepere denken te ervaren.

 

 

terug naar boven