Home   Nieuws   De kruisweg statie jezus wordt van zijn kleren beroofd

De Kruisweg, 10e Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

De Kruisweg, 10e Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

14. 10de statie Jezus wordt van zijn kleren beroofd

 

Mag het goede het winnen van het ware?

 

Johannes ging gekleed in kameelhaar met een leren gordel om zijn lendenen; hij at sprinkhanen en wilde honing. (Marcus 1, 6)

 

De koning vroeg hun: “Wat was het voor iemand die u tegemoetkwam en u dit gezegd heeft?” Zij antwoordden: “Het was iemand met een haren mantel en met een leren gordel om zijn middel”. Toen zei de koning: “Dan was het Elia de Tisbiet”. (2 koningen 1,7-8)

 

Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. (Johannes 19,23) Het lijkt alsof wij informatie krijgen over de kleding van Johannes en Jezus.

 

Toch blijkt bij nadere bestudering dat ook dit verhaal een groot metafoor gehalte heeft. Maurice Nicoll zegt het in zijn boek De nieuwe mens het volgende: “Het denken van Johannes dat nog met het uiterlijke en letterlijke begrijpen verbonden is, wordt aangegeven in zijn kleding. Net als Elia draagt hij een haren mantel en een leren gordel. Met de kleding wordt (dus) een manier van denken aangegeven.

 

Het denken van Jezus is van een ander niveau. Dit wordt weergegeven in zijn kleed dat van boven tot onder naadloos geweven was.”

 

Wie denkt vanuit het goede, denkt en leeft anders dan iemand die leeft vanuit het ware. We kennen allen mensen die vanuit een bepaalde interpretatie van de waarheid leven. Zij menen anderen te mogen veroordelen.

 

In alle beroepen komt dit voor. Goede burgemeesters, directeuren, dirigenten, hebben het veld moeten ruimen omdat de waarheid boven het goede ging. Jammer, maar niet rampzalig. Juist door de blijvende houding van begrip en mildheid van de verdreven maar ook gedreven persoon, worden weer velen gesteund.

 

Wat zou er van Jezus geworden zijn wanneer Hij niet zo geleden had en vernederd was? Nú zien we zijn grootheid en ontvangen we daar tot de dag van vandaag nog kracht door. Jezus wordt alles ontnomen: Zijn integriteit, Zijn krachtbron voor velen, Zijn oprechtheid. Het is beter te zeggen: Het lijkt alsof Jezus dit ontnomen is. Even had Hij de schijn tegen.

 

Paulus zou het zo verwoorden: ‘Het woord van God laat zich niet in boeien slaan’. (2 Tim. 2,9) Voor ons de opdracht trouw te blijven aan onze levensopdracht. De Bron die ons de opdracht geeft, zal vanuit zichzelf de kracht hebben werkelijkheid te worden, óók als de omstandigheden andere plaatsen en vormen vergen.

 

Mag het goede het winnen van het ware?

terug naar boven