Home   Nieuws   Meditatie nuancering als kwaliteitskenmerk

Meditatie 13: Nuancering als kwaliteitskenmerk 1.

Meditatie 13: Nuancering als kwaliteitskenmerk 1.

13. Nuancering als kwaliteitskenmerk 1.

Met een lichte verbazing doorvoelde ik dit inzicht
tijdens het luisteren naar rustige muziek.
Door de muziek kwam er ruimte vrij.
om nuancering als kwaliteitskenmerk te zien.

Om dit inzicht te doorvoelen, stel ik me enkele beroepen voor. Een goede tegelzetter zal meteen als winnaar
worden uitgeroepen wanneer ik samen met hem
dezelfde opdracht uitvoer.

Een sonate van Beethoven
zal meer recht gedaan worden
door een beroepspianist
dan door een gemiddelde pianist.

Nuancering als kwaliteitskenmerk

In welke situatie speelt een genuanceerde mening een rol?
Genuanceerd afkeuren of genuanceerd goedkeuren.
Kwaliteit van ouders, leraren, politici, wordt vaak bepaald door hun vermogen tot nuancering.

Misschien moet ik even pauzeren.
Hoe ziet onze opvoeding er over het algemeen uit?
Welke kenmerken zijn te onderkennen?
Wetmatigheden willen we op het spoor komen.

Ongemerkt krijgen we geleerd wat goed en fout is.
Als we ouder worden ontdekken we dat wat
in het ene gezin als goed wordt gezien,
het andere gezin als fout bestempelt.

terug naar boven