Home   Nieuws   Meditatie nuancering als kwaliteitskenmerk

Meditatie 14: Nuancering als kwaliteitskenmerk 2.

Meditatie 14: Nuancering als kwaliteitskenmerk 2.

14. Nuancering als kwaliteitskenmerk 2.

Het is best een schokkende ontdekking
dat in iedere opvoeding geleerd word
bepaalde zaken ongenuanceerd goed te vinden
of ongenuanceerd fout.

Nuanceren als vak.
Met weinig moeite is te onderkennen
dat in ieder beroep geleerd wordt
genuanceerd te leren kijken.

Wat bij een vak leren als vanzelfsprekend
wordt ervaren, namelijk steeds goed kijken wat je ziet, 
kan bij het leren van leiding geven
overschaduwd worden door ingeslepen opvattingen.

Nuancering als kwaliteitskenmerk

Gaan we nog een stap verder
en onderzoeken we hoe we in het leven staan
dan kan het ontdekken van ongenuanceerdheid
best als schokkend worden ervaren.

Ook hier : geen verwijten maken
maar onderkennen dat ongenuanceerdheid
meer verengend werkt dan we tot nu beseft hebben.
Er is gewoon werk aan de winkel.

Alleen al de bereidheid om vaker de vraag te stellen:
Hoe genuanceerd oordeel ik? Hoe genuanceerd werk ik,
hoe genuanceerd kijk ik naar de situatie en mensen,
zal mij  leven rijker en vanzelf genuanceerder maken.

terug naar boven