Home   Nieuws   Meditatie het goddelijk bewustzijn helpen ontwikkelen

Meditatie 15: Het goddelijk bewustzijn helpen ontwikkelen.

Meditatie 15: Het goddelijk bewustzijn helpen ontwikkelen.

15. Het goddelijk bewustzijn helpen ontwikkelen

In hoeveel boeken wordt niet op de een of andere manier gesproken over een bijzonder bewustzijn dat ontwikkeld wil worden. Ook al gelooft iemand niet in God, een bewustzijn goddelijk noemen betekent op zijn minst: even opletten.

Kunnen we op zoek gaan naar een bewustzijn waarvan sommigen zeggen dat onze wereldwaarneming daardoor fundamenteel verandert en we daardoor een vragend mens worden? Laten we open staan voor dit bewustzijn.

Een oud gebed benoemt dit verlangen:
Zendt Uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
We verlangen de ware wijsheid te mogen bezitten.

Het goddelijk bewustzijn helpen ontwikkelen

Hoe kunnen wij dit pad van goddelijk bewustzijn opgaan?
Mozes noemt dit het pad van God opgaan.
Enkele kenmerken dienen zich wel direct aan.
Onze verlangens veranderen wezenlijk.

Het uiterlijk bepaalt niet (meer) hoe we ons innerlijk voelen.
Er ontstaat een weten dat steeds dominanter ervaren wordt.
‘Heer wat wilt U dat ik doen zal’ komt als nieuw verlangen in ons op.Deze wens verwoordt een nieuw kompas.

terug naar boven